Zmiana interwału modyfikacji hasła – Płatnik

Zmiana interwału wymuszenia zmiany hasła w programie Płatnik

Program Płatnik wymusza na nas zmianę hasła co określoną ilość dni. Co jednak kiedy chcemy aby program wymuszał zmianę hasła częściej bądź w ogóle jej nie wymagał?

Zmiana częstotliwości modyfikacji hasła nie jest niestety dostępna w samym programie. Aby modyfikować to ustawienie musimy edytować klucze w rejestrze systemowym. Ponieważ będziemy zmieniać wartości w miejscu kluczowym dla działania systemu, warto przed ich modyfikacją stworzyć kopię zapasową rejestru. Aby tego dokonać wchodzimy w Edytor rejestru

A następnie wybieramy opcję Eksportuj i zapisujemy plik w pożądanym przez nas miejscu

Po poprawnym wykonaniu kopii przechodzimy do określonych kluczy które w zależności od instalacji mogą znajdować się w podanych poniżej lokalizacjach:
– HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Asseco Poland SA\Płatnik\
lub
– HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Asseco Poland SA\Płatnik\X.XX.XX\Parametry
lub
– HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Asseco Poland SA\Płatnik\X.XX.XX\Parametry
gdzie X.XX.XX to numer wersji programu Płatnik.

W podanych lokalizacjach znajduje się klucz o nazwie LimitHasla który możemy zmodyfikować aby ustawić satysfakcjonującą nas wartość, na przykład wpisując 7, wymuszamy zmianę hasła co 7 dni, analogicznie wpisując 999 wymuszamy zmianę hasła co 999 dni.

Od teraz przypomnienie o zmianie hasła będzie wyświetlało się co ilość dni którą podaliśmy, eliminując problem z częstą zmianą.

Jeżeli potrzebują Państwo serwera do aplikacji Płatnik zapraszamy do naszej sklepu pod adresem https://sklep.nsix.pl lub formularza kontaktowego.

Co nowego w Nextcloud 21

Nextcloud 21 przynosi całą gamę usprawnień w przetwarzaniu plików. Dzięki polepszonemu back-endowi udało się zmniejszyć obciążenie serwera nawet o 90% podczas wysyłania powiadomień użytkownikom. Poza tym, zespołowi udało się zwiększyć ogólną wydajność a także zmniejszyć czas ładowania stron oraz obciążenie serwera.

Nowe funkcje
-Nowa tablica do rysowania,
-Podczas pracy z dokumentami przez wiele osób, każdy użytkownik dostaje inny kolor i jego zmiany są nim zaznaczane,
-Lepsze dzielenie konwersacji na wątki oraz dodanie funkcji przeciągnij i upuść w Nextcloud Mail,
-Synchronizacja awatarów kontaktów z social mediami.

Usprawnienia Nextcloud Talk:
-Nowe wskaźniki statusu wiadomości,
-Możliwość wirtualnego podniesienia ręki,
-Opisy grupowych konwersacji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani nowymi funkcjami Nextclouda i chcieliby uruchomić je we własnym środowisku, zapraszamy do kontaktu w celu sprawdzenia kompatybilności serwera z nową wersją.

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2021.4.1

Nowa wersja Optimy została udostępniona. W tej wersji największą ilość zmian zaliczył moduł kadrowo-płacowy, ponadto reszta modułów zaliczyła niewielkie dostosowania.

Jedną z ważniejszych rzeczy to modyfikacje w zakresie automatycznych aktualizacji. Jeżeli dla obecnej wersji nie ma żadnej dostępnej, po przejściu do zakładki Ważne aktualizacje otwierane jest okno z informacjami takimi jak:
-Numer aktualizacji,
-Nazwa aktualizacji,
-Czy zainstalowana jest najnowsza aktualizacja (tak/nie),
-Rodzaj aktualizacji (Serwerowa/Stanowiskowa),
-Liczba zaktualizowanych stanowisk (dla wersji stanowiskowej),

W obecnej wersji pojawiają się również zmiany w zakresie Internetowej Wymiany Dokumentów. W menu Kasa/Bank a także Rejestry VAT dodano sekcję Wymiana danych, zapewniającą szybszy dostęp do konfiguracji i uruchomienia usługi.
Aby przejrzeć instrukcję uruchomienia Internetowej Wymiany Dokumentów, wystarczy przejść do centrum pomocy Comarch, gdzie możemy znaleźć szczegółową instrukcję dotyczącą jej uruchomienia.

Moduł kadrowo-płacowy
Zaktualizowane zostały wskaźniki GUS dotyczące przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, minimalne stawki dla uczniów, pracowników młodocianych, wskaźnik najniższej emerytury oraz kwotę wolną od potrąceń dotyczącą zasiłków ZUS. Dostosowany został także wskaźnik waloryzacji wynoszący obecnie 108,6%

Poza dostosowaniami wskaźników, wprowadzone zostały zmiany w deklaracjach podatkowych, a konkretnie:
-Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2021: PIT-4R (12), PIT-8AR (11), PIT-11 (27),
-Dodano nowe wzory wydruków dla deklaracji podatkowych: PIT-4R (12), PIT-8AR (11), PIT-11 (27),
-Umożliwiono przekazanie nowych wzorów deklaracji PIT-4R (12), PIT-8AR(11), PIT-11(27) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera,
-Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-11(27) do systemu e-Deklaracje.

W aktualizacji postanowiono także dostosować słownik kodów zawodowych. W związku z planowanym wprowadzeniem obowiązku przekazywania informacji o kodzie zawodu w formularzach ZUS ZUA oraz ZUS ZZA, została udostępniona lista klasyfikacji zawodów i specjalności. Dostęp do niej możemy uzyskać z poziomu formularza danych kadrowych pracownika w zakładce 3.Etat. Od teraz kod zawodu w karcie pracownika będzie zapisywany w nowym polu jako PRE_KodZawoduSymbol.

Modyfikacji uległy także e-Teczki. Od teraz możliwe jest numerowanie dokumentów oddzielnie dla każdego pracownika i jego części e-Teczki.

Moduł księgowości
W obecnej wersji możliwe jest naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(30) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2020, wraz z jej wydrukiem, wysyłką oraz eksportem do modułu Pulpit Menadżera. Warto wspomnieć również o zmianie dotyczącej formularza zaliczki na CIT-8 oraz deklaracji CIT-8(30) spowodowanych dodaniem nowego parametru – Okres podatkowy inny niż obrachunkowy.

Poza tymi usprawnieniami, wprowadzono także poprawki dotyczące naliczania deklaracji, wysokości odliczonej darowizny czy rozliczenia straty.

Moduł handlowy
Największe udoskonalenia zostały wprowadzone w module Handel Plus. Umożliwiono wysyłkę deklaracji CUK-1 bezpośrednio z programu. W menu System > Konfiguracja > Program > Ogólne > e-Deklaracje > JPK > CUK, w sekcji JPK/CUK znajduje się adres usługi sieci Web który będzie uruchamiany podczas wysyłania deklaracji drogą elektroniczną.

Wystarczy kliknąć w ikonę Wyślij aby wysłać deklarację wraz z podpisem kwalifikowanym.

Podsumowanie
Zawsze zachęcamy naszych klientów do utrzymywania oprogramowania w najnowszej wersji. W przypadku programów typu ERP, dochodzi także kwestia prawna. Jako że prawo jest bytem zmiennym, należy aktualizować oprogramowanie tak, aby zapobiec później nieprzyjemnym sytuacjom takim jak na przykład niepoprawne zeznania podatkowe związane ze złymi przelicznikami.

Aby przejrzeć pełen wykaz zmian w programie Optima wystarczy przejść na stronę pomocy Comarchu, a w razie razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu przez formularz znajdujący się u dołu strony.