Po zalogowaniu się do panelu użytkownika ukaże się widok Pulpit. Jest to główne miejsce pozwalające na szybki dostęp do poszczególnych informacji z pozostałych zakładek.

Ekran zakładki Pulpit

W prawym górnym rogu znajduje się przycisk pozwalający wylogować się z konta. Tuż za nim znajdują się informacje aktualnie zalogowanego użytkownika, takie jak adres email oraz numer klienta.

Informacje logowania

Po lewej stronie, pokazany jest status wykupionych przez klienta maszyn. System sprawdza stan wszystkich maszyn klienta i wyświetla stosowną informację.

Status centrum danych

Poniżej znajdują się informacje marketingowe. Są to krótkie wiadomości informujące o nowościach w naszej ofercie, promocjach czy zmianach w naszym systemie .

Sekcja „Ostatnie faktury” zawiera informacje o najnowszych fakturach wystawionych przez system. Faktury przedstawione są w formie tabeli. Szczegółowe informacje można uzyskać klikając na wiersz wybranego dokumentu.

Pobranie faktury w formie dokumentu pdf następuję po wybraniu przycisku „pobierz”, znajdującego się w ostatniej kolumnie przy każdej fakturze.
Ostatnie faktury.

Z prawej strony widoku znajduje się maszyna wirtualna wybrana jako serwer główny. Przedstawione zostały tutaj podstawowe parametry maszyny, jej status oraz kondycja.

Stan ulubionej maszyny

Na samym dole ukazana jest lista zgłoszeń, które zostały utworzone i wysłane za pomocą systemu ticket’owego. Znaczek otwartej zielonej kłódki informuje, że zgłoszenie jest dalej otwarte. Znaczek zamkniętej czerwonej kłódki z kolei wskazuje na zamknięte zgłoszenie.

Tabela zgłoszeń

Pod każdą z części okna znajduje się przycisk więcej. Naciśnięcie go spowoduje przejście do szczegółowego widoku, np. wciśnięcie tego przycisku pod ostatnimi fakturami wyświetli zakładkę faktur, skąd można przejrzeć listę wszystkich dostępnych dokumentów jak i pobrać je.