Pozycje przedstawione w artykule dotyczącym pierwszej konfiguracji produktu pfSense, znajdującego się pod tym linkiem, można edytować w dowolnym momencie. Poniżej zostały przedstawione lokalizacje najważniejszych opcji.

Ustawienia ogólne

W celu przejścia do edycji ustawień ogólnych należy z menu znajdującego się w górnej części strony wybrać System->General Setup.

zakładka general setup pfSense

Po przejściu do wyżej wymienionej zakładki zostanie przedstawiony następujący widok.

okno general setup

Z jego poziomu można ustawić takie opcje jak:

 • Hostname
 • Domain
 • Ustawienia DNS
 • Lokalizacji
 • Strefy czasowej
 • Wyglądu Interfejsu web

Na samym dole strony znajduje się przycisk pozwalający na zapisanie ustawień.

Interfejs WAN

W celu przejścia do edycji ustawień interfejsu WAN wybrać Interfaces->WAN.

Widok zakładki prezentuje się następująco.

widok zakładki WAN pfSense

Strona pozwala na zarządzanie interfejsem WAN. Za jej pomocą można:

 • Wyłączyć lub włączyć interfejs
 • Zmienić nazwę interfejsu
 • Wybrać sposób pozyskiwania adresu dla IPv4 i IPv6
 • Włączyć lub wyłączyć opcje odpowiedzialne za blokowanie pakietów z sieci prywatnych wysyłanych do interfejsu oraz sieci znajdujących się na liście BOGON

Interfejs LAN

W celu przejścia do ustawień interfejsu LAN, z menu w górnej części strony należy wybrać Interfaces->LAN.

wybór zakładki LAN pfSense

Widok zakładki LAN prezentuje się następująco.

okno zakładki lan

Z tego miejsca można edytować następujące opcje:

 • Włączenie lub wyłączenie interfejsu
 • Zmiana nazwy
 • Konfiguracja pozyskania, bądź ustawienia statycznego adresu IPv4 lub IPv6
 • MTU
 • MSS
 • Edycja dupleksu
 • Włączyć lub wyłączyć opcje odpowiedzialne za blokowanie pakietów z sieci prywatnych wysyłanych do interfejsu oraz sieci znajdujących się na liście BOGON

Zaawansowane opcje dostępu

Aby przejść do zaawansowanych opcji dostępu, z menu należy wybrać System->Advanced

menu system advanced pfSense

Okno zakładki prezentuje się następująco.

okno konfiguracji dostępu

Można edytować następujące opcje:

 • Wybrać protokół dostępu do strony zarządzania pfSense
 • Zmienić domyślny port dla wybranego protokołu
 • Wybrać maksymalną ilość aktywnych połączeń
 • Uruchomić serwer SSH oraz dokonać jego edycji
 • Ustawienie ochrony dotyczącej niepowodzeń logowania
 • Dodanie adresów do białe listy tzn. tych, z których będzie możliwość logowania do pfSense