Ping jest jednym z najpopularniejszych najprostszych i najbardziej przydatnych narzędzi służących do diagnozowania połączeń sieciowych opartych o protokół TCP/IP. Implementację ping można odnaleźć w każdym systemie operacyjnym obsługującym protokół TCP/IP.

Funkcjonalność ping’a opiera się na bardzo prostej zasadzie działania, polegającej na wysłaniu z lokalnego komputera pakietu ICMP ECHO_REQUEST do maszyny zdalnej, a następnie oczekiwaniu na odpowiedź w postaci pakietu ICMP ECHO_REPLY.

Przykład użycia narzędzia ping:

W systemie Windows

W pierwszej kolejności należy uruchomić wiersz poleceń. We wszystkich wersjach systemu Windows, można tego dokonać przy pomocy kombinacji klawiszy Windows + R, a następnie w okienku „Uruchamianie” należy wpisać „cmd” i nacisnąć klawisz Enter.

W otwartym wierszu polecenia należy wpisać komendę ping oraz podać adres IP serwera:

 

Oczywiście istnieje także możliwość odpytywania znanych serwerów po ich nazwach domenowych. W takim przypadku zamiast wpisywania adresu IP serwera docelowego, należy wpisać jego nazwę:

Jeżeli nie można połączyć się z serwerem, narzędzie ping zwróci dla każdego zapytania komunikat Request timed out (Upłynął limit czasu żądania):

W systemach Linux

Aby użyć narzędzia ping należy w pierwszej kolejności otworzyć konsolę poleceń. Można to zrobić na przykład po połączeniu się do serwera poprzez protokół SSH. Instrukcję na temat konfiguracji zdalnego dostępu SSH do swojego serwera można znaleźć np. w tym poradniku.

Tutaj tak samo jak w przypadku systemów Windows, należy wpisać komendę ping a następnie podać adres IP lub nazwę domenową serwera do sprawdzenia:

Narzędziem ping można uzyskać podstawowe informacje dotyczące stanu transmisji pomiędzy lokalnym komputerem, a urządzeniem zdalnym:

  • Czy zdalne urządzenie jest podłączone oraz czy odpowiada na żądanie ECHO_REQUEST za pomocą skonstruowanego pakietu ECHO_REPLY.
  • Ile wynosi opóźnienie w uzyskaniu odpowiedzi wyrażane w milisekundach.
  • Jaka część ogólnej liczby pakietów dociera do urządzenia zdalnego, a jaka ulega zagubieniu. Opcja ta wyrażana jest w procentach, jej wartość wyższa od zera wskazuje na problemy techniczne z transmisją.

Brak odpowiedzi na pakiety ICMP – ping może oznaczać:

  • Podanie niepoprawnego adresu IP
  • Brak połączenia między hostami
  • Blokada pakietów ICMP po drodze
Warto pamiętać podczas testowania, że część serwisów internetowych a nawet niektórzy operatorzy transmisji blokują ping’i w celu zabezpieczenia się przed nadmierną ilością zapytań lub nadmiernym wykorzystaniem łącza.