Aby skonfigurować automatyczną usługę OpenVPN (autostart oraz automatyczne połączenie) należy podczas instalacji klienta OpenVPN zaznaczyć opcję: OpenVPN Service

Proces instalacji programu OpenVPN jest opisany w artykule dostępnym pod linkiem: Instalacja klienta OpenVPN – Windows

Należy skonfigurować także profil połączenia klienta OpenVPN. Pomoc w tym zakresie została opisana w artykule pod linkiem: Konfiguracja OpenVPN Client – Windows

Po poprawnej instalacji i konfiguracji klienta OpenVPN, można skonfigurować automatyczną usługę OpenVPN.

W tym celu należy skorzystać z konsoli Services console (services.msc). Aby ją otworzyć można z polecenia uruchom wywołać komendę: services.msc

Po uruchomieniu się konsoli Services trzeba odszukać wpis OpenVPNService, kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy i wybrać Właściwości.

Następnie wybrać typ uruchomienia na: Automatyczny