Pamiętajmy aby przed instalacją sprawdzić czy nasze urządzenie spełnia minimalne wymagania systemowe, artykuł w którym są opisane znajduje się tutaj. Jeżeli mamy to już za sobą możemy przystąpić do instalacji.

Po pobraniu instalatora ze strony producenta, uruchamiamy go, następnie akceptujemy warunki licencji

Następnie wybieramy katalog docelowy instalacji

Po kliknięciu Dalej, pliki są instalowane na naszym urządzeniu.

Po zainstalowaniu, rozpoczyna się proces instalacji bazy danych Microsoft SQL Server Express.

Gdy wszystkie komponenty programu zostaną zainstalowane, zamykamy instalatora i możemy zacząć pracę z programem.