Przed instalacją należy upewnić się, czy urządzenie na którym ma zostać zainstalowane oprogramowanie spełnia minimalne wymagania systemowe. Artykuł w którym takie wymagania są opisane można znaleźć np. pod tym linkiem.

Instalacja ERP Enova365

Po pobraniu instalatora ze strony producenta, uruchamiamy go, następnie akceptujemy warunki licencji

Kolejnym krokiem jest wybranie katalogu docelowego dla instalacji

Po kliknięciu Dalej, pliki zostają zainstalowane na naszym urządzeniu.

Po zakończeniu instalacji samego programu, przystępuje on do instalacji bazy danych Microsoft SQL Server Express.

Gdy wszystkie komponenty programu zostaną poprawnie skonfigurowane, można zamknąć instalatora i zacząć pracę z programem.