Niezwykle często zdarza się, że systemy operacyjne RouterOS oferowane przez firmę Mikrotik są nieaktualne. Powoduje to niejednokrotnie problemy wydajnościowe jak również problemy z zabezpieczeniami routerów. W ostatnich latach wyjątkowo dużo ujawnianych jest błędów związanych z powyższym oprogramowaniem. Dlatego zalecamy każdemu aktualizację systemu RouterOS bez względu czy jest to fizyczny sprzęt, czy instancja chmurowa Cloud Hosted Router. Prócz bezpieczeństwa aktualizacje dostarczają poprawki zgłoszone przez użytkowników i nowe funkcjonalności wprowadzone przez producenta.

Przed przystąpieniem do procesu aktualizacji, należy jednak wykonać kilka czynności pozwalających zminimalizować ryzyko uszkodzenia instancji systemu.

Tworzenie punktu kontrolnego

W przypadku gdy została zakupiona maszyna wirtualna w formie Cloud Hosted Router (CHR) w sklepie NSIX, zalecane jest wykonanie punktu kontrolnego.

W tym celu należy zalogować się do konta NSIX, znajdującego się pod tym linkiem, oraz z menu z lewej części ekranu wybrać pozycję „Maszyny wirtualne”.

maszyny menu

Następnie wybrać maszynę z systemem RouterOS, i w sekcji „Punkty kontrolne” kliknąć na znak plusa, na jednym z 3 paneli reprezentujących graficznie punkty kontrolne.

puste pola punktów kontrolnych

Po pomyślnie przeprowadzonym procesie tworzenia punktu kontrolnego jeden z paneli zostanie uzupełniony o datę i czas jego utworzenia jak i przyciski pozwalające na przywrócenie maszyny do stanu z punktu kontrolnego oraz usunięcie go.

punkt kontrolny

Tworzenie kopii konfiguracji

Kolejnym krokiem jest utworzenie kopii obecnie stosowanej konfiguracji.

W tym celu logujemy się do maszyny CHR z wykorzystaniem programu Winbox.

Poniżej został przedstawiony ekran logowania.

Należy uzupełnić następujące pola:

  • Connect To: Adres IP maszyny CHR bądź urządzenia z zainstalowanym systemem RouterOs,
  • Login: Nazwę użytkownika znajdującego się w systemie,
  • Password: Hasło danego użytkownika.

W celu zestawienia połączenia należy kliknąć przycisk „Connect”.

Po pomyślnym zalogowaniu zostanie ukazane następujące okno.

okno winbox

Z menu znajdującego się po lewej stronie należy przejść do zakładki Files.

ekran zakładki files

Zostanie ukazany widok taki jak na zdjęciu powyżej.

W celu utworzenia kopii konfiguracji należy wcisnąć przycisk „Backup”.

W nowo otwartym oknie system umożliwi podanie własnej nazwy kopii, dodanie hasła zabezpieczającego oraz pozwoli wyłączyć szyfrowanie pliku.

ekran backup

W przypadku niepodania nazwy pliku zostanie ona wygenerowana automatycznie. 

Po wciśnięciu przycisku „Backup” zostanie utworzony plik kopii konfiguracji.

ekran z plikiem kopii konfiguracji MT

Wykorzystując metodę przeciągnij i upuść pobieramy plik na komputer.

Proces automatycznej aktualizacji

Po wykonaniu wszystkich czynności zabezpieczających można przystąpić do procesu aktualizacji.

Należy przejść do zakładki System -> Package. Zostanie przedstawiona lista pakietów znajdujących się aktualnie w systemie RouterOS.

lista pakietów w mt

W celu sprawdzenia dostępności nowej aktualizacji należy kliknąć przycisk „Check For Updates”. 

Zostanie ukazane następujące okno.

ekran aktualizacji mt

Pozycja Channel pozwala wybrać jedną z 4 dostępnych kanałów aktualizacji:

  • stable- Jest to wydanie aktualne, które zawiera nowo opracowane funkcje. Jednak może zawierać specyficzne błędy które nie wyszły w testach wersji testowej.
  • long term – Wydanie zapewniające długie wsparcie, skupiające się jedynie na eliminacji błędów.
  • testing – Wydanie, które jest sprawdzane pod kątem błędów.
  • development – Wydanie będące w fazie produkcji.

Zalecane jest korzystanie jedynie z kanału stable oraz long term.

Poniżej znajduje się informacja o wersji aktualnie zainstalowanego oprogramowania oraz tej, która ma zostać zainstalowana.

Pod nimi znajduje się notka z opisem dodanych funkcji jak i poprawionych błędów.

Po upewnieniu się, że można bezpiecznie przystąpić do procesu aktualizacji należy kliknąć przycisk „Download&Install”. System rozpocznie proces pobierania. Po jego ukończeniu zostanie wykonany restart, a narzędzie Winbox utraci połączenie. Należy wówczas odczekać około 30 sec. i połączyć się ponownie. 

Po poprawnie przeprowadzonym procesie aktualizacji system wyświetli ekran z informacją o powodzeniu operacji.

 

ekran pomyslnej aktualizacji

Proces ręcznej aktualizacji

W przypadku gdy maszyna z systemem RouterOS znajduje się w prywatnym VLAN bądź nie posiada dostępu do internetu istnieje możliwość ręcznej aktualizacji systemu. 

Aby tego dokonać należy przejść na stronę mikrotik.com/download. Należy odnaleźć tabelę z odnośnikami przeznaczonymi dla Cloud Hosted Router. Następnie należy odnaleźć wiersz „Extra packages”, pobrać i rozpakować plik .zip zawierający pakiety aktualizacji.

pakiety chr
lista pakietów mt

W dalszej kolejności trzeba zalogować się do systemu RouterOS wykorzystując narzędzie Winbox. Po pomyślnym zalogowaniu, z menu po lewej stronie, należy wybrać pozycję Files. Do otwartego okna należy wysłać pliki pakietów, które mają zostać zaktualizowane. W tym celu można wykorzystać metodę przeciągnij i upuść, wystarczy przeciągnąć plik i upuścić go w białym polu okna File list.

Po przesłaniu plików należy przejść do zakładki System -> reboot i wykonać restart. Po zrestartowaniu i ponownym połączeniu należy przejść do zakładki System -> Packages. Zaktualizowane pakiety będą posiadać wyższy numer w kolumnie „Version”.