W panelu NSIX można skorzystać z opcji Zgłoszenia.

1. W celu dodania nowego zgłoszenia należy przejść na stronę nsix.pl/panel, a następnie zalogować się.

2. Z menu po lewej należy wybrać Zgłoszenia.

3. Następnie należy skorzystać z przycisku Dodaj zgłoszenie.

4. Teraz należy podać tytuł zgodny z tematem zgłaszanego problemu, wybrać produkt, którego zgłoszenie dotyczy oraz typ zgłoszenia. Należy również nadać priorytet zgłoszenia.

5. W treści wiadomości dokładnie opisać problem podając niezbędne i konkretne dane.

6. Zgłoszeniu zostanie przypisany identyfikator zgłoszenia, który będzie służył do komunikacji z supportem NSIX.