1. Aby przejrzeć Zgłoszenia serwisowe należy przejść na stronę nsix.pl/panel, a następnie zalogować się.

2. Z menu po lewej należy wybrać Zgłoszenia.

3. Teraz należy otworzyć szczegóły zgłoszenia klikając na dane zgłoszenie.

W konwersacji z supportem NSIX będą widoczne odpowiedzi na zgłoszenia oraz dodatkowe pytania ze strony Supportu NSIX, które można wyświetlić po rozwinięciu szczegółów zgłoszenia.

Kolorem zielonym oraz zieloną ikonką zostaną oznaczone odpowiedzi od Supportu NSIX.

Odpowiedzi Klienta zostaną oznaczone kolorem niebieskim.

Wiadomości systemowe będą miały kolor biały.

3. Aby dodać odpowiedź na zgłoszenie należy skorzystać z przycisku Dodaj odpowiedź, a następnie Wyślij.