Podział, funkcje i edycje Microsoft SQL Server

Wybór właściwej edycji Microsoft SQL Server jest jednym z podstawowych kroków jakie należy wykonać podczas wdrożenia serwera bazy danych. Na wybór odpowiedniej wersji należy poświęcić odpowiednią ilość czasu, biorąc pod uwagę przeznaczenie oraz wymagania jakie musi spełnić serwer baz danych. 

Edycje SQL Server różnią się znacząco miedzy sobą między innymi zestawem dostępnych funkcji, ceną, sposobem licencjonowania oraz możliwościami wykorzystania mocy obliczeniowej. Edycji Microsoft SQL Server jest łącznie sześć – cztery edycje główne do typowych zastosowań komercyjno-niekomercyjnych oraz dwie edycje dodatkowe, dedykowane aplikacjom wbudowanym i mobilnym oraz usługodawcom hostingowym.

Modele licencjonowania

Per Core – Model ten oparty jest o ilość rdzeni jakie może wykorzystać instancja serwera SQL. Ilość obsługiwanych rdzeni nie może być większa niż to na co pozwala dana edycja Microsoft SQL Server. Dostępna jest w pakietach po 2 rdzenie.

Server + CAL – Pozwala wykorzystać maksymalną ilość rdzeni jaką dopuszcza dana edycja serwera SQL jednakże ogranicza ilość użytkowników mogących korzystać z Microsoft SQL Server. Model ten jest często wykorzystywany gdy firma posiada od kilku do kilkunastu pracowników korzystających z baz danych w intensywny sposób.

Edycje główne - bezpłatne

Developer – Pod względem dostępnych funkcji edycja ta odpowiada wersji Enterprise, jednak jest pozbawiona praw do wykorzystywania w środowisku produkcyjnym. Umożliwia instalację tylko w środowiskach rozwojowych, testowych i demonstracyjnych. Edycja Developer jest dostępna za darmo.

Express – Podstawowa bezpłatna edycja serwera SQL, ale pozwalająca na zastosowanie w środowisku produkcyjnym. Z uwagi na znacznie ograniczone wykorzystanie zasobów serwera do maksymalnie czterech rdzeni, utylizacji 1 GB pamięci oraz obsługę baz danych o rozmiarze do 10 GB. Edycja ta świetnie nadaje się do wdrażania niewielkich baz danych obsługujące tradycyjne aplikacje oraz niewymagające programy serwerowe. Wersja Express posiada podstawowe funkcje z zakresu przetwarzania OLTP, dokonywania inspekcji, optymalizowania wydajności czy zarządzania, raportowania i analizy danych, z pominięciem większości sztandarowych i zaawansowanych funkcji dotyczących tematyki bezpieczeństwa, hurtowni danych czy analizy biznesowej.

Edycje główne - płatne

Enterprise – Najbogatsza komercyjna edycja systemu SQL Server przeznaczona dla dużych projektów w których wykonywane są złożone zapytania. Zawiera pełną oferowaną funkcjonalność systemu zarządzania relacyjną bazą danych SQL Server. Nie posiada żadnego limitu na liczbę użytkowników korzystających z serwera SQL ani na ilość przypisanej pamięci. Edycja ta licencjonowana jest tylko w modelu per core. Umożliwia tworzenie baz danych o rozmiarze sięgającym 524 PB.

Standard – Edycja pośrednia, skierowana głównie do małych i średnich firm. Podobnie jak edycja Enterprise umożliwia tworzenie baz danych o rozmiarze do 524PB. Dostępna jest w dwóch modelach licencyjnych per core oraz Server + CAL. Maksymalnie jest w stanie wykorzystać 24 rdzenie procesora oraz do 128 GB dla pojedynczej instancji. Oprócz funkcji zawartych w edycji Express zapewnia podstawowy poziom wysokiej dostępności realizowany w ramach dwuwęzłowej pracy awaryjnej, a także oferuje podstawowy poziom bezpieczeństwa, inspekcji i integracji danych. Nie znajdziemy tu jednak funkcji partycjonowania, kompresji danych czy tabel w pamięci, zaś funkcje analizy biznesowej są tu dość ograniczone.

Edycje dodatkowe

Compact – Darmowa, wbudowana w systemy z rodziny Windows edycja przeznaczona dla tradycyjnych aplikacji oraz witryn internetowych ASP.NET o niewielkim zapotrzebowaniu. 

Web – Edycja ta posiada możliwości wersji Standard jednakże bez jakichkolwiek funkcji analizy biznesowej. Pojedyncza instancja jest w stanie obsłużyć do 16 rdzeni 64 GB pamięci oraz bazy danych o wielkości do 524 PB. Dostępna jest jedynie w modelu per core w paczkach po 2 rdzenie. Oznacza to, że z serwerem SQL może łączyć się nieograniczona ilość użytkowników, limitem jest jedynie objęta ilość wykorzystywanych rdzeni przez instancję SQL Server.

Ważną informacją jest fakt iż nie zależnie od wersji i modelu licencjonowania istnieje możliwość utworzenia do 50 instancji MS SQL Server na jednym serwerze. 

NSIX Data Center oferuje możliwość zakupu licencji Standard oraz Web w pakietach po 2 rdzenie. Dodatkowo można skorzystać z licencji User CAL w przypadku wykorzystania modelu Server + CAL.