/ 
Bazy danych

netto

Microsoft SQL Server

Twórz inteligentne aplikacje o znaczeniu krytycznym, korzystając ze skalowalnej, hybrydowej platformy bazy danych, która ma wbudowane wszystkie potrzebne funkcje: od wydajności technologii „in-memory” i zaawansowanych zabezpieczeń po narzędzia do analizy w bazie danych.

Brak stałej umowy / płatność co 1 mc.

Dostęp do bazy danych SQL Server Standard dla jednego użytkownika (licencjonowanie na użytkownika).
baza_ikona

Serwer SQL firmy Microsoft jest dystrybułowany w dwóch formach, Per Core oraz Server + CAL. W przypadku korzystania z Server + CAL wymagany jest zakup dodatkowych licencji pozwalających na dostęp do serwera.

W przeciwieństwie do modelu Per Core instancja serwera SQL oparta o Server + CAL wykorzystuje wszystkie dostępne rdzenie w jakie została wyposażona maszyna wirtualna. W przypadku kilku osób korzystających z dostępu do bazy, korzystniejszą formą jest licencja Server + CAL. Licencja User CAL umożliwia uzyskanie dostępu do serwera SQL niezależnie od ilości wykorzystywanych urządzeń. Brana jest pod uwagę jedynie liczba użytkowników.

marks
Dostęp VPN
Do każdego serwera wirtualnego zapewniamy dostęp poprzez VPN za pośrednictwem certyfikatów SSL w formie usługi. Każdy certyfikat VPN SSL wydawany jest na jedno połączenie.
marks
Backup / VM Snapshot
Każdy serwer wirtualny obowiązkowo podlega procedurze kopii zapasowej z retencją danych 3 dni. Dodatkowo, masz możliwość wykonania 3 punktów kontrolnych serwera. Wszystko to bez żadnych opłat.
marks
Elastyczny Storage
Możesz dowolnie konfigurować i rozszerzać storage każdego serwera. Łącznie do 4 TiB na serwer z gwarantowanym pełnym backupem danych całej VM. Do wyboru są 3 typy storage: Hybrid, Capacity, Performance All-Flash, które różnią się względem swoich zastosowań.
marks
Sieć prywatna 1 Gb/s
Wszystkie Twoje serwery pracować mogą w sieci prywatnej. Komunikacja pomiędzy innymi maszynami wirtualnymi odbywa się z przepustowością 1 Gb/s.

Do tego produktu, dobierz: