/ 
Bazy danych

netto

Microsoft SQL Server

Twórz inteligentne aplikacje o znaczeniu krytycznym, korzystając ze skalowalnej, hybrydowej platformy bazy danych, która ma wbudowane wszystkie potrzebne funkcje: od wydajności technologii „in-memory” i zaawansowanych zabezpieczeń po narzędzia do analizy w bazie danych.

Brak stałej umowy / płatność co 1 mc.

Wybór systemu operacyjnego możliwy jest w koszyku, podczas zakupu serwera.

Dostęp do bazy danych SQL Server Standard dla jednego użytkownika (licencjonowanie na użytkownika).
baza_ikona

Serwer SQL firmy Microsoft jest dystrybułowany w dwóch formach, Per Core oraz Server + CAL. W przypadku korzystania z Server + CAL wymagany jest zakup dodatkowych licencji pozwalających na dostęp do serwera.

W przeciwieństwie do modelu Per Core instancja serwera SQL oparta o Server + CAL wykorzystuje wszystkie dostępne rdzenie w jakie została wyposażona maszyna wirtualna. W przypadku kilku osób korzystających z dostępu do bazy, korzystniejszą formą jest licencja Server + CAL. Licencja User CAL umożliwia uzyskanie dostępu do serwera SQL niezależnie od ilości wykorzystywanych urządzeń. Brana jest pod uwagę jedynie liczba użytkowników.

marks
Dostęp VPN
Do każdego serwera wirtualnego zapewniamy dostęp poprzez VPN za pośrednictwem dedykowanego serwera, konfigurowanego w formie usługi.
Więcej informacji
marks
Backup / VM Snapshot
Każdy serwer wirtualny obowiązkowo podlega procedurze kopii zapasowej z retencją danych 3 dni. Dodatkowo, masz możliwość wykonania 3 punktów kontrolnych serwera. Wszystko to bez żadnych opłat.
marks
Elastyczny Storage
Możesz dowolnie konfigurować i rozszerzać storage każdego serwera. Łącznie do 4 TiB na serwer z gwarantowanym pełnym backupem danych całej VM. Storage SSD można dodawać jako nowe dyski logiczne lub rozszerzać istniejące.
marks
Sieć prywatna 10 Gb/s
Wszystkie Twoje serwery serii G2 pracować mogą w sieci prywatnej. Komunikacja pomiędzy innymi maszynami wirtualnymi serii G2 odbywa się z przepustowością 10 Gb/s.

Do tego produktu, dobierz: