Czym jest platforma Moodle?

W dzisiejszych czasach narzędzia pomagające w zdalnym nauczaniu stają się coraz bardziej popularne. Ułatwiają one prowadzenie kursów/zajęć oraz umożliwiają brać w nich udział bez konieczności wychodzenia z domu. Jednym z takich narzędzi jest własnie Moodle.

Co to jest Moddle?

Moodle jest to skrócona nazwa od Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment (Modularne Obiektowo Zorientowane Środowisko Nauczania) – w dużym skrócie, jest to aplikacja pozwalająca tworzyć i prowadzić lekcje, jak i kursy, oraz nimi zarządzać.

Platforma Moodle nie wymaga instalacji żadnych programów w celu uzyskania dostępu do kursów. Wystarczy dowolne urządzenie posiadające dostęp do internetu oraz wyposażone w przeglądarkę internetową. Mocną stroną jest również wsparcie dla ponad 100 języków, w tym polskiego.

Czytaj dalej

Praca zdalna na serwerach w centrum danych – home office

W dobie nieustannie zmieniającego się otoczenia rynkowego, w tym zwłaszcza oczekiwań klientów oraz swoich pracowników, organizacje stają przed koniecznością zaimplementowania odpowiednich rozwiązań do elastycznej pracy. W coraz większej ilości branż firmy chcąc działać efektywnie zapewniają swoim pracownikom możliwość pracy zdalnej (ang. Home Office), organizują spotkania biznesowe w formie wideokonferencji (ang. Video Meeting), a także przechowują kluczowe dane przedsiębiorstwa w Centrum Danych na specjalnie do tego przygotowanych serwerach typu ERP, CRM, BI, VOIP, EDI. Wszystkie te aktywności łączy jedna zależność: zapewnienie wszystkim zainteresowanym możliwości współpracy niezależnie od miejsca przebywania każdego z nich. Czytaj dalej Praca zdalna na serwerach w centrum danych – home office

Podział, funkcje i edycje Microsoft SQL Server

Wybór właściwej edycji Microsoft SQL Server jest jednym z podstawowych kroków jakie należy wykonać podczas wdrożenia serwera bazy danych. Na wybór odpowiedniej wersji należy poświęcić odpowiednią ilość czasu, biorąc pod uwagę przeznaczenie oraz wymagania jakie musi spełnić serwer baz danych. 

Edycje SQL Server różnią się znacząco miedzy sobą między innymi zestawem dostępnych funkcji, ceną, sposobem licencjonowania oraz możliwościami wykorzystania mocy obliczeniowej. Edycji Microsoft SQL Server jest łącznie sześć – cztery edycje główne do typowych zastosowań komercyjno-niekomercyjnych oraz dwie edycje dodatkowe, dedykowane aplikacjom wbudowanym i mobilnym oraz usługodawcom hostingowym.

Czytaj dalej

Serwer VPN w ofercie NSIX Data Center

Zacznijmy od tego co oznacza skrót VPN (ang. Virtual Private Network) jest to wirtualna prywatna sieć. Można to tłumaczyć jako swego rodzaju tunel (bądź tunele), udostępniony w zaszyfrowanej postaci dzięki czemu pozostaje odizolowany od Internetowej sieci publicznej. Można go wykorzystać do uzyskania dostępu do sieci LAN znajdującej się w całkowicie innym miejscu.

Czytaj dalej