W celu ułatwienia zarządzania serwerami, dostępne jest połączenie bezpośrednie w postaci konsoli, realizującej „fizyczny” dostęp do maszyny wirtualnej z poziomu Hypervisora. Klawiatura i mysz oraz obraz wysyłane są bezpośrednio do przeglądarki internetowej, maszyna wirtualna nie musi posiadać interfejsów sieciowych aby możliwe było wprowadzanie zmian z poziomu konsoli. Funkcjonalność konsoli do maszyn wirtualnych nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania po stronie użytkowników.

Opcja dostępna jest pod przyciskiem „konsola” w menu maszyny wirtualne:

Konsola działa niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego na maszynie wirtualnej (Windows Server, GNU/Linux)

Dla systemu operacyjnego z rodziny Linux, konsola wymaga wzbudzenia dowolnym klawiszem klawiatury komputera, z którego zestawiamy połączenie.

Wraz z podstawowymi funkcjami zarządzania serwerem (np. uruchom ponownie) dostępnymi na pasku narzędziowym konsoli, po kliknięciu w odpowiednią ikonę uruchomi się klawiatura ekranowa:

Połączenie do konsoli zamykane jest za pomocą przycisku widocznego w prawym górnym rogu:

Uwaga: zamykany jest tylko i wyłącznie dostęp konsolowy, a więc wprowadzanie zmian za pomocą myszy, klawiatury oraz przechwytywanie obrazu z maszyny wirtualnej i nie dotyczy to wylogowywania użytkowników lub zamykania systemu operacyjnego.