W celu ułatwienia zarządzania serwerami, dostępne jest połączenie bezpośrednie w postaci konsoli, realizującej „fizyczny” dostęp do maszyny wirtualnej z poziomu Hypervisora. Klawiatura i mysz oraz obraz wysyłane są bezpośrednio do przeglądarki internetowej, maszyna wirtualna nie musi posiadać interfejsów sieciowych aby możliwe było wprowadzanie zmian z poziomu konsoli. Funkcjonalność konsoli do maszyn wirtualnych nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania po stronie użytkowników.

Opcja dostępna jest pod przyciskiem „konsola” w menu maszyny wirtualne:

Konsola działa niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego na maszynie wirtualnej (Windows Server, GNU/Linux)