/ 
Firewall

netto
Brak zobowiązania okresowego / płatność co 1 mc.

Watchguard FireboxV

Instancja wirtualna Watchguard FireboxV rozszerza możliwości serwerów zakupionych w NSIX Data Center o rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa sieciowego i wykrywania zagrożeń. FireboxV jest produktem sieciowym dostarczającym funkcje Unified Threat Management (UTM) oraz Next Gen Firewall (NGFW) w formie zwirtualizowanej, wykorzystywanym jako brama do sieci Internet dla zakupionych serwerów wirtualnych z oferty NSIX Data Center. Produkt można łączyć z maszynami wirtualnymi G1 oraz G2 za pomocą usługi sieci prywatnej.

Wybór systemu operacyjnego możliwy jest w koszyku, podczas zakupu serwera.

Bezpieczeństwo sieciowe dla rozwiązań zwirtualizowanych

watchguard

Rozwiązania zwirtualizowane Watchguard dostarczają zaawansowanych usług bezpieczeństwa, dotychczas dostępnych w postaci sprzętowej, które mogą być uruchamiane w różnych konfiguracjach i scenariuszach wdrożeniowych, w ujęciu per-klient, aplikacja lub jednostka organizacyjna.

FireboxV jest produktem sieciowym dostarczającym funkcje UTM (Unified Threat Management) oraz NGFW (Next Gen Firewall) w formie zwirtualizowanej, z możliwością łatwego wdrażania, zarządzania i konfiguracji za pomocą scentralizowanej konsoli – web UI.

Poza takimi możliwościami jak tworzenie własnych serwerów VPN, tworzenie reguł firewall, użytkownik otrzymuje zaawansowane funkcje UTM, które pozwalają na ochronę urządzeń przed atakami różnego typu, w tym DoS. Na poziomie subskrypcji dostępne są m.in. moduły IPS (Intrusion Prevention System), App Control czy Gateway AV.

Efektywność rozwiązania w postaci SDN Networking i maszyny wirtualnej Watchguard FireboxV nie różni się względem rozwiązań sprzętowych. Produkt można łączyć z maszynami wirtualnymi NSIX Data Center G1 oraz G2 za pomocą usługi sieci prywatnej, z przepustowością odpowiednio G1 – 1 Gb/s oraz G2 – 10 Gb/s.

watchguar_sumup

Producent udostępnia również platformę do zarządzania swoimi usługami w ramach WatchGuard System Manager, pozwalającej na zarządzanie wieloma urządzeniami z jednego miejsca. Istnieje możliwość instalacji komercyjnej licencji, która udostępniana jest w kilku rodzajach, w zależności od wymaganych funkcjonalności. W cenie produktu nie jest zawarta licencja komercyjna, którą można zakupić poprzez kontakt z autoryzowanym partnerem Watchguard. Opis możliwości dostępnych na poziomie poszczególnych licencji znajduje się na stronie producenta.

marks
Dostęp VPN
Do każdego serwera wirtualnego zapewniamy dostęp poprzez VPN za pośrednictwem dedykowanego serwera, konfigurowanego w formie usługi.
Więcej informacji
marks
Backup / VM Snapshot
Każdy serwer wirtualny obowiązkowo podlega procedurze kopii zapasowej z retencją danych 3 dni. Dodatkowo, masz możliwość wykonania 3 punktów kontrolnych serwera. Wszystko to bez żadnych opłat.
marks
Elastyczny Storage
Możesz dowolnie konfigurować i rozszerzać storage każdego serwera. Łącznie do 4 TiB na serwer z gwarantowanym pełnym backupem danych całej VM. Storage SSD można dodawać jako nowe dyski logiczne lub rozszerzać istniejące.
marks
Sieć prywatna 10 Gb/s
Wszystkie Twoje serwery serii G2 pracować mogą w sieci prywatnej. Komunikacja pomiędzy innymi maszynami wirtualnymi serii G2 odbywa się z przepustowością 10 Gb/s.

Do tego produktu, dobierz: