W panelu NSIX można bezpośrednio zarządzać swoimi posiadanymi maszynami wirtualnymi.

1. Należy przejść na stronę nsix.pl/panel, a następnie zalogować się.

2. Z menu po lewej należy wybrać Maszyny wirtualne.

3. Panel NSIX wyświetli wszystkie posiadane przez użytkownika maszyny wirtualne.

Można skorzystać także z wyszukiwarki swoich maszyn. Po prostu należy wpisać ustaloną przez siebie nazwę maszyny.

W celu ułatwienia zarządzania serwerami możliwe jest:

  • utworzenie punktu kontrolnego, który pozwoli na przywrócenie maszyny do wcześniejszego zapisanego stanu,
  • start maszyny, jeżeli zostanie ona wyłączona lub zamknięta,
  • restart maszyny
Na wirtualnej maszynie zostanie przeprowadzone wymuszone wyłączenie i włączenie. Ta operacja przyniesie natychmiastowy efekt i nie pozwoli systemowi operacyjnemu na wykonanie poprawnego procesu wyłączenia.
Uwaga, ta operacja może być przeprowadzana tylko wtedy, gdy maszyna wirtualna nie może być wyłączona za pomocą innych metod.
  • bezpośrednie zamknięcie systemu maszyny
Maszyna wirtualna zostanie wyłączona za pomocą funkcji systemu operacyjnego. Czas potrzebny do wykonania tej operacji zależy od systemu operacyjnego oraz procedur, operacji lub oprogramowania aktywnego na maszynie. Jest to najlepsza metoda, aby wyłączyć maszynę.
  • wyłączenie maszyny
Na maszynie wirtualnej zostanie przeprowadzone wymuszone wyłączenie. Ta operacja przyniesie natychmiastowy efekt i nie pozwoli systemowi operacyjnemu na wykonanie poprawnego procesu wyłączenia. Uwaga, ta operacja może być przeprowadzana tylko wtedy, gdy maszyna nie może być wyłączona za pomocą innych metod.

Wszystkie opcje dostępne są pod przyciskami:

Dostępne są także:

  • pogląd „na żywo” rzeczywistego obciążenia procesora oraz poszczególnych dostępnych jego rdzeni. Opcja dostępna jest po kliknięciu w widok szczegółowy – zieloną ikonę, na karcie monitorowania procesora:

  •  wyświetlenie listy punktów kontrolnych i wybranie punktu do przywrócenia wcześniejszego stanu maszyny. Aby przywrócić maszynę do wcześniejszego stanu należy przy danym punkcie kontrolnym kliknąć zielony przycisk. Aby usunąć punkt kontrolny należy kliknąć na czerwoną ikonę śmietnika:

Panel NSIX będzie pytał o potwierdzenie wykonania czynności przywrócenia punktu kontrolnego. W celu akceptacji należy kliknąć zieloną ikonę, natomiast w celu zaniechania ikonę czerwoną:

  • podgląd dostępnej pamięci oraz zapotrzebowania systemu na RAM

  • podgląd przypisanych dysków – zajętość dysków, ich pojemność oraz ich ilość. Dyski wirtualne posiadają wizualizację zajętości miejsca – kolorem zaznaczono procentową zajętość danego dysku wirtualnego. Podpis pod diagramem podaje bieżącą wartość zajętości w jednostce GiB:

W przypadku obecności punktów kontrolnych maszyny wirtualnej monitorowanie dysków nie jest tymczasowo możliwe, do momentu ich usunięcia. Zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, zamiast bieżącej wartości zajętości dysku wirtualnego:

  • wyświetlenie stanu oraz konfiguracji kart sieciowych maszyny