Nawigacja w interfejsie Web

Nextcloud pozwala na swobodne poruszanie się w hierarchii folderów. Możliwe jest szybkie przejście do wcześniejszego folderu lub przejścia dalej, poprzez kliknięcie i otworzenie kolejnego folderu, a także powrót do głównego folderu Home. Poruszanie się pomiędzy folderami znajduje się w górnym menu nawigacyjnym.

Tworzenie oraz wysyłanie plików lub folderów

Wysyłanie oraz tworzenie nowych plików lub folderów możliwe jest poprzez kliknięcie przycisku Dodaj w aplikacji Wszystkie pliki na Nextcloud.

Przycisk Dodaj pozwala na zastosowanie odpowiednich możliwości:

  • wyślij plik: przesyłanie plików bezpośrednio z komputera użytkownika na Nextcloud. Możliwe jest załadowanie nowych plików lub folderów metodą drag and drop (przeciągnij i upuść).
  • nowy folder: utworzenie folderu w aktualnie znajdującym się folderze na Nextcloud.
  • nowy plik tekstowy: utworzenie nowego pliku tekstowego w aktualnym folderze na Nextcloud.

Wybór plików lub folderów

Możliwe jest wybranie (zaznaczenie) jednego lub więcej plików oraz folderów poprzez kliknięcie w znajdujących się przy nich checkboxów. Aby wybrać wszystkie pliki z danego folderu, należy kliknąć główny checkbox znajdujący się na górze listy plików w aplikacji Wszystkie pliki na Nextcloud.

Możliwe jest także usunięcie wszystkich wybranych plików lub poszczególnych zaznaczonych lub ich pobranie ich w formacie .zip poprzez kliknięcie w przyciski Pobierz lub Usuń znajdujące się na górze interfejsu Web Nextcloud.

Udostępnianie

Artykuł opisujący funkcję Udostępniania w Nextcloud został opisany w temacie: Nextcloud – udostępnianie plików w interfejsie Web