Aktualizacja PHP5.x do 7.x – Debian/Ubuntu

Ten artykuł wyjaśnia w jaki sposób dokonać aktualizacji języka PHP z wersji 5.x do nowszej wersji 7.x Sprawdzenie obecnej wersji użytkowanego języka PHP można wykonać poleceniem: # php -v PHP 5.6.40-0+deb8u2 (cli) (built: Mar 30 2019 20:26:13) Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies with Zend OPcache v7.0.6-dev, […]

Czytaj dalej

Instalacja oraz konfiguracja Fail2Ban w systemie CentOS

Fail2ban jest programem pomagającym zabezpieczyć serwer z zainstalowanym systemem Linux przed atakami oraz wykrywającym błędne logowania do systemu i natychmiast na nie reagując. Fail2ban jest dostępny w repozytoriach EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux), zatem aby go zainstalować należy dodać i zainstalować repozytorium EPEL wydając polecenie: # yum install epel-release a następnie: # yum install […]

Czytaj dalej

Instalacja oraz konfiguracja Fail2Ban w systemie Debian oraz Ubuntu

Fail2ban jest programem pomagającym zabezpieczyć serwer z zainstalowanym systemem Linux przed atakami oraz wykrywającym błędne logowania do systemu i natychmiast na nie reagując. Fail2ban jest dostępny w repozytoriach między innymi Debiana oraz Ubuntu, zatem aby go zainstalować należy wydać polecenie: # apt-get install fail2ban Następnie należy przejść do jego konfiguracji. Domyślnie Fail2ban w swojej konfiguracji […]

Czytaj dalej

Zmiana portu SSH w systemie Linux

Aby dokonać zmiany numeru portu SSH należy zalogować się do maszyny wirtualnej jako root. Następnie należy użyć edytora tekstu, na przykład vi lub nano oraz edytować plik konfiguracyjny sshd. # nano /etc/ssh/sshd_config Należy edytować linię, w której został określony „port 22”. # What ports, IPs and protocols we listen forPort 50683 Aby zaakceptować zmianę portu […]

Czytaj dalej