W panelu NSIX można skorzystać z opcji Zarządzania organizacją.

Zarządzanie organizacją to przede wszystkim możliwość dodania poszczególnych użytkowników własnych do swojego konta głównego oraz nadania im poszczególnych uprawnień cząstkowych.

Uprawnienia, o których mowa to takie, które pozwolą im między innymi na:

 • dostęp do posiadanych maszyn wirtualnych
  • w tym pozwolą na włączenie bądź wyłączenie maszyny wirtualnej, jej zrestartowanie, zapis stanu
  • utworzenie punktu kontrolnego maszyny wirtualnej, w tym przywrócenie stanu do utworzonego wcześniej punktu kontrolnego
  • wyświetlenie informacji o dyskach maszyn (pojemność dysków, ich zajętość)
  • odczyt pracy procesora,  w tym poszczególnie dla każdego z rdzeni
  • wyświetlenie stanu oraz informacji o kartach sieciowych maszyn
  • odczyt zużycia pamięci RAM maszyn wirtualnych
 • dostęp do zamówień
 • dostęp do faktur
  • w tym generowanie nowych faktur
  • pobranie wygenerowanych faktur
  • wyświetlenie szczegółów faktur
  • pobranie faktur proforma oraz sprzedażowych
 • dostęp do udostępnionych plików
  • pobieranie plików
  • listowanie udostępnionych plików
 • dostęp do zgłoszeń
  • możliwość utworzenia nowego zgłoszenia
  • dodanie odpowiedzi do zgłoszenia
  • przegląd listy wcześniejszych zgłoszeń
  • przegląd szczegółów zgłoszeń
 • dostęp do ustawień zarządzania
  • możliwość wygenerowania kodu dostępu do konta
  • możliwość zarządzania czyimś kontem poprzez kod dostępu
  • zmianę hasła
  • usunięcie kodu dostępu do danego konta
 • dostęp do aktywacji Windows
  • możliwość dodania aktywacji
  • wyświetlenie aktywacji
  • usunięcie aktywacji
  • pingowanie IP aktywacji Windows