Zmianę adresu e-mail do logowania można wykonać w panelu NSIX.

W tym celu:

1. Należy przejść na stronę nsix.pl/panel, a następnie Zalogować się.

2. Z górnego menu należy wybrać Ustawienia.

3. W okienku Zmień adres e-mail należy wpisać adres e-mail, który od teraz będzie służył użytkownikowi do logowania.

2. Następnie niezbędne jest skorzystanie z przycisku Zapisz.

3.Od teraz przy logowaniu można korzystać z podanego nowego adresu e-mail.